Help pagina's » ARCHONIA.COM

ARCHONIA.COM

Hier vindt u alles over Archonia.com en over de manier waarop we werken

Over Archonia

De website Archonia.com werd gelanceerd op 26 oktober 1998. Initieel een project binnen het Belgisch bedrijf ANDROME NV, een spin-off van de Universiteit Hasselt, groeide de webshop aan een snel tempo. Binnen het jaar hadden we reeds honderden klanten, een aantal dat snel bleef stijgen in de komende jaren en nu ieder jaar nog steeds groeit.

In het voorjaar van 2010 werd de webshop ondergebracht in een privaat bedrijf genaamd Archonia NV. Het produktaanbod op Archonia.com is de laatste jaren ook stevig uitgebreidt. Waar we in eerste instantie enkel Anime & Manga aanboden, kan je bij ons nu ook terecht voor US Comics (2010), Europese strips (2012), Bord- en kaartspellen (2014) en Gaming merchandise (2014). Op deze manier zijn we nu meer een totale popcultuur winkel die voorziet in de geeky behoeften van otaku, comic geeks, alle types van gamers maar ook van de doorsnee tv- en filmfan.

De kernwaardes van Archonia.com zijn klanttevredenheid, klanttevredenheid en klanttevredenheid. Onze winkel biedt een brede waaier van betalings- en verzendopties en diensten zoals abonnementen en preorders aan. En wij, Archonianen, streven ten alle tijde naar klantvriendelijkheid en optimale service.

Recentelijk is Archonia ook international uitgebreid, als volgende stap om de klanttevredenheid nog te verbeteren. In Duitsland werd Archonia DE GmbH opgericht en in de USA werd Archonia Inc verwezenlijkt. In kort, Archonia is een professionele, betrouwbare internetwinkel voor allerhande popcultuur artikelen en we kijken er naar uit om jou te verwelkomen als onze volgende gewaardeerde klant!

Archonia NV
Wetenschapspark 4, box 3
BE-3590 Diepenbeek
Contact: sales@archonia.com
BTW Nummer: BE0445.638.586


Archonia CRM BVBA
Wetenschapspark 4, box 8
BE-3590 Diepenbeek
Contact: sales@archonia.com
BTW Nummer: BE0846.897.595


Archonia DE GmbH
Königsallee 61
DE-40215 Dusseldorf
Contact: sales@archonia.de
BTW Nummer: DE288593655

 Terug naar boven

Jobs

We zijn momenteel niet op zoek naar nieuwe mensen, spijtig genoeg kan niet iedereen werken voor het coolste bedrijf op de planeet ...
Zodra er weer een vacature beschikbaar wordt, horen jullie het als eerste - via deze pagina, via onze nieuwsbrieven, of via onze sociale kanalen.

 Terug naar boven

Bepalingen en voorwaarden

Welkom bij Archonia.com.
Archonia.com biedt u haar diensten aan op basis van de volgende voorwaarden. Als u Archonia.com bezoekt of bij ons winkelt, aanvaardt u deze voorwaarden. Gelieve deze dus zorgvuldig te lezen. Als u een vraag heeft in verband met de privacy bij Archonia.com, neem dan contact met ons op, geef een grondige omschrijving van het probleem en we zullen proberen het op te lossen.
Onze bedrijfsactiviteiten veranderen continu, en onze Privacy-verklaring en de Gebruiksvoorwaarden veranderen dienovereenkomstig. U moet dus bijgevolg regelmatig naar onze website surfen om de recente wijzigingen te bekijken. Tenzij anders vermeld, is onze huidige Privacy-verklaring van toepassing op alle informatie die we over u en over uw account hebben verzameld. We staan echter achter de beloftes die we maken, en zullen, zonder voorafgaande toestemming van de betreffende klanten, ons beleid en onze praktijk nooit fundamenteel wijzigen om ze minder beschermend te maken ten overstaan van de klanteninformatie die we vroeger hebben verzameld.
Copyright
Alle inhoud op deze website, zoals tekst, grafische voorstellingen , logo's, pictogramknoppen en afbeeldingen zijn eigendom van ARCHONIA NV of hun respectievelijke ontwerpers en zijn beschermd door de internationale wetten op het copyright. Ze mogen op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, verdeeld, voorgesteld, veranderd, opgeslagen voor herhaaldelijk gebruik, opgenomen in andere websites, enz. zonder de schriftelijke toelating van ARCHONIA NV.
Disclaimer
Deze website wordt door Archonia.com beschikbaar gesteld zoals ze is of zoals ze beschikbaar is. ARCHONIA NV erkent geen, impliciete of expliciete waarborgen over de werking van de website, de inhoud, de informatie, artikelen of materialen die op deze website zijn opgenomen. Voorzover toegelaten door de toepasselijke wet, erkent ARCHONIA NV geen enkele aansprakelijkheid inzake expliciete of impliciete waarborgen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot waarborgen met betrekking tot de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. ARCHONIA NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade ten gevolge van het gebruik van haar website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot directe, gevolghebbende en indirecte schade.
Privacy
Gelieve ons Privacy-beleid te lezen, dat eveneens van toepassing is voor uw bezoek aan Archonia.com, om onze manier van werken goed te begrijpen.
Leeftijd
Archonia.com verkoopt geen producten aan kinderen. We bieden producten aan voor verkoop aan volwassenen. Als u jonger bent dan 18 mag u Archonia.com alleen gebruiken onder de supervisie van een ouder of een voogd.
Artikelen die worden verkocht via de website van Archonia.com zijn meestal bedoeld voor mensen van 15 jaar of ouder.
Als u artikelen aankoopt op Archonia.com met vermelding van een leeftijd, op het artikel zelf of op de website, erkent u impliciet, door het artikel te bestellen, minstens de betreffende leeftijd te hebben. Bijgevolg erkent ARCHONIA NV, voorzover de toepasselijke wetgeving het toelaat, geen enkele waarborg voor de verkoopbaarheid en geschiktheid van bepaalde producten voor een bepaalde leeftijd. ARCHONIA NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van het gebruik van deze goederen door kinderen die niet voldoende oud zijn voor het gebruik van de goederen overeenkomstig de leeftijden vermeld op de producten en/of de artikelen.
Uw account
Als u van deze website gebruik maakt, bent u verantwoordelijk voor het behoud van de confidentialiteit van uw account en paswoord en voor de beperkte toegang tot uw computer. U aanvaardt de verantwoordelijkheid te nemen voor alle activiteiten die worden uitgevoerd onder uw account en paswoord.
Archonia.com behoudt zich het recht voor diensten te weigeren, accounts af te sluiten, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren.
Archonia.com behoudt zich eveneens het recht voor om bestellingen te weigeren, deze aan te passen, te splitsen en/of samen te voegen. U wordt van elk van deze wijzigingen via e-mail op de hoogte gebracht.
Elektronische communicatie
Wanneer u Archonia.com bezoekt of ons e-mails verstuurt, communiceert u op elektronische wijze met ons. U stemt erin toe om van ons op elektronische wijze berichten te ontvangen. We communiceren met u via e-mail of door berichten te plaatsen op deze website. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, berichten, meldingen en andere communicaties, die we u op elektronische wijze kenbaar maken, voldoen aan dezelfde wettelijke vereisten als gelijkaardige geschreven communicaties.
Productbeschrijvingen
Archonia.com probeert zo accuraat mogelijk te zijn.
Archonia.com kan echter niet garanderen dat productbeschrijvingen of andere inhouden van deze website accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of foutenvrij zijn.
Als we bijgevolg een fout ontdekken in de artikelinformatie die via onze website wordt aangeleverd, behoudt Archonia.com zich het recht voor (maar niet de plicht) om dergelijke inhouden te wijzigen. Als gevolg hiervan kan alle informatie in verband met de items (met inbegrip van de beschrijving, de afbeelding, de prijs, de uitgiftedatum en het gewicht) worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
Als een bepaald product, aangeboden door Archonia.com verschillend is van de beschrijving die wordt getoond via de website Archonia.com, en dit op dergelijke wijze dat er sprake kan zijn van een ander product, kunt u ons het product alleen terugsturen. Archonia.com kan, naar keuze, beslissen om het desbetreffende artikel te vervangen of om het geld terug te storten, nadat de goederen ongebruikt werden teruggestuurd in de originele verpakking en nadat is gecontroleerd dat de goederen niet zijn beschadigd.
Prijs
Tenzij anders vermeld, is de weergegeven prijs bij een product in onze website de totale prijs vermeld op het product zelf, voorgesteld door de fabrikant of de leverancier, of geraamd overeenkomstig de industriële productienorm. De prijs is een vergelijkende prijsraming en mag in sommige gevallen wel, en in andere gevallen niet worden voorgesteld als een geldende prijs in elke zone op eender welke dag.
Voor geen enkel artikel verkocht door Archonia.com kunnen we de prijs van een artikel bevestigen alvorens u een bestelling plaatst. We crediteren uw kredietkaart pas NADAT uw bestelling in het leveringsproces is geplaatst.
Ondanks onze inspanningen kan de prijs tijdens de levensduur van een artikel binnen onze winkel variëren. Onder deze omstandigheden wordt u de prijs aangerekend die geldig was op het moment van de aankoop van het product ongeacht het feit of de nieuwe prijs hoger of lager is dan de prijs die geldig was op het moment dat u het artikel aankocht.
Andere activiteiten
Onder bepaalde omstandigheden kan Archonia.com links voorzien naar de sites van filialen of andere verbonden bedrijven. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoek en de evaluatie ervan en stellen ons niet garant voor aanbiedingen van om het even welke van dergelijke bedrijven of individuen of voor de inhoud van hun websites. Archonia.com erkent geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten en de inhoud van deze en andere derde partijen. U moet de privacy-bepalingen en andere gebruiksvoorwaarden van de websites grondig doornemen.
Recensies, commentaren, communicaties en andere inhouden
Bezoekers kunnen recensies, commentaren en andere inhouden invoeren, en suggesties, ideeën, commentaren, vragen of andere informatie indienen voorzover de inhoud niet illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk is, geen inbreuk is op de privacy of het intellectuele eigendomsrecht of op een andere manier schadelijk kan zijn voor derden of aanstootgevend is en ze niet bestaan uit softwarevirussen, politieke propaganda, commerciële boodschappen, kettingbrieven, massamailings of om het even welke andere vorm van ¿spam¿ of geen van deze zaken bevatten.
U mag geen valse e-mailadressen gebruiken, uzelf voordoen als een andere persoon of entiteit of ons op een of andere wijze misleiden met betrekking tot de oorsprong van de inhoud. Archonia.com behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken. Archonia.com controleert de ingevoerde inhoud regelmatig, maar controleert de bronnen van deze inhoud niet op systematische wijze.
Als u inhoud invoert of materiaal voorlegt, kent u Archonia.com, tenzij wij anders aangeven, een niet-exclusief, royalty-vrij, onbeperkt en onherroepelijk gebruiksrecht toe om deze inhoud wereldwijd en in alle media te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er andere producten van af te leiden, te verdelen en weer te geven. U kent Archonia.com het recht toe de naam die u in een dergelijke inhoud aangeeft, als men dit wenst, te gebruiken. U verklaart en garandeert dat u alle rechten op de inhouden, die u invoert, bezit of controleert, dat de inhoud accuraat is, dat het gebruik van de inhoud die u aanlevert conform is met dit beleid en geen schade zal toebrengen aan een persoon of een entiteit en dat u Archonia.com zult schadeloosstellen voor alle klachten die het gevolg zijn van inhouden die u aanlevert. Archonia.com heeft het recht, maar is niet verplicht om activiteiten of inhouden te monitoren, te bewerken en te verwijderen. Archonia.com neemt geen verantwoordelijkheid en erkent geen aansprakelijkheid voor de inhouden die door u of door een derde partij worden ingevoerd.
Onze winkel
Archonia.com is een virtuele winkel en handelt uitsluitend via het Internet. We wensen een optimale dienstverlening te leveren aan onze klanten, met de best mogelijke, beschikbare middelen.
Er is geen adres waarop Archonia.com kan worden bezocht, we zijn geen traditionele winkel. Het magazijn en de administratie zijn gevestigd te:

Privacy-bepalingen

Archonia.com weet dat u het belangrijk vindt hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt en doorgegeven, en we waarderen uw vertrouwen dat we deze informatie voorzichtig en zorgvuldig zullen behandelen. Deze paragraaf beschrijft ons beleid inzake privacy. Door Archonia.com te bezoeken aanvaardt u de praktijken die in de privacy-paragraaf worden beschreven.

Welke persoonlijke informatie verzamelt Archonia.com over u?
De ervaring die we opdoen van onze klanten helpt ons uw winkelervaring bij Archonia.com te personaliseren en continu te verbeteren.
Hieronder vindt u de verschillende soorten informatie die we verzamelen.
 • Informatie die u ons geeft: we ontvangen en bewaren alle informatie die u via onze website invoert of die u ons op een andere manier geeft. Dit bevat alle informatie die u ons biedt in uw account, zoals naam, adres, telefoon, geslacht. Ook informatie die u ons biedt door uw favoriete series aan te geven of vragenlijsten in te vullen.
  U kunt ervoor kiezen bepaalde informatie niet te geven, maar dan kunt u niet genieten van een hele reeks van onze aanbiedingen. We gebruiken de informatie die u biedt om op uw vragen te antwoorden, om onze toekomstige manier van winkelen voor u aan te passen, om onze winkel te verbeteren en om met u te communiceren.
 • Automatische informatie: we ontvangen en bewaren bepaalde informatie telkens u met ons in contact treedt. In heel wat websites worden bijvoorbeeld "cookies" gebruikt om bepaalde informatie te verzamelen wanneer uw webbrowser zich toegang verschaft tot Archonia.com. Details die we bekijken zijn het type en de versie van de webbrowser die u gebruikt, de aankopen die u vroeger heeft gedaan,
 • E-mail-berichten: om ons te helpen e-mails nuttiger en interessanter te maken, krijgen we dikwijls een bevestiging wanneer u een e-mail van Archonia.com opent (op voorwaarde dat uw computer deze functie ondersteunt). We vergelijken eveneens onze klantenlijst met lijsten die we krijgen van andere bedrijven om te vermijden onnodig berichten te versturen naar onze klanten. Als u geen e-mail of andere post van ons wenst te ontvangen, kunt u dit aanpassen in uw Voorkeuren klantencommunicatie.
 • Informatie uit andere bronnen: het zou kunnen dat we informatie over u ontvangen van andere bronnen en dat we deze informatie toevoegen aan uw accountinformatie. Dit kan bijvoorbeeld leverinformatie zijn die we ontvangen van onze verzendbedrijven of betalingsinformatie van het kredietkaartbedrijf.


Informatie betreffende cookies.
Cookies zijn alfanumerieke gegevens die we op de harde schijf van uw computer wegschrijven via uw webbrowser, zodat onze systemen uw browser kunnen herkennen en u functies kunnen bieden zoals een gemakkelijke toegang en opslag van producten/items in uw winkelwagentje tussen verschillende bezoeken aan onze site.
In het helpgedeelte van de taakbalk van de meeste browser vindt u alle informatie om ervoor te zorgen dat uw browser geen cookies aanvaardt, hoe u ervoor kunt zorgen dat uw browser u meldt dat u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u het cookiessysteem volledig kunt uitschakelen. Cookies bieden u echter mogelijkheden om volledig te kunnen genieten van sommige functies van Archonia.com, we bevelen u aan om deze ingeschakeld te laten.

Veiligheid van uw persoonlijke gegevens bij Archonia.com
Geeft Archonia.com de informatie die ze verzamelt door aan derden?
Informatie over onze klanten vormt een belangrijk deel van onze bedrijvigheid en we wensen deze informatie niet te verkopen aan anderen.
 • Vertegenwoordigers: we gebruiken andere bedrijven en individuen om voor ons bepaalde functies uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het leveren van pakketjes, het verzenden van post en e-mail, het verwerken van kredietkaartbetalingen. Deze bedrijven/personen hebben toegang tot de persoonlijke informatie die nodig is om hun opdracht uit te voeren, maar mogen deze niet gebruiken voor andere doelen.
 • Bescherming van Archonia.com en anderen: We geven account- en andere persoonlijke informatie vrij wanneer we denken dat dit nodig is conform de wet, om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten te versterken of toe te passen, of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Archonia.com, onze gebruikers of anderen te beschermen. Dit omvat de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties inzake de bescherming tegen fraude en het verminderen van het kredietrisico. Om de voor de hand liggende redenen omvat dit niet de verkoop, verhuur, deling of op een of andere manier vrijgeven van andere identificeerbare persoonlijke gegevens van klanten voor commerciële doeleinden in overtreding van de engagementen die eerder in dit Privacy-bericht zijn vermeld.


Hoe veilig is de informatie over mij?
We doen ons uiterste best om uw informatie tijdens het doorsturen te beveiligen door gebruik te maken van Secure Sockets Layer-software (SSL), waardoor de informatie die u invoert wordt versleuteld.
We geven het nummer van uw kredietkaart niet door wanneer we een bestelling bevestigen. We sturen het volledige nummer van uw kredietkaart natuurlijk wel naar de betreffende kredietkaartmaatschappij bij de verwerking van een bestelling.
Het is belangrijk dat u uw computer en uw paswoord beschermt tegen ongeoorloofde toegang. Zorg ervoor steeds af te melden wanneer u klaar bent indien u zich aanmeldt via een computer die u met anderen deelt, en ga oordeelkundig om met de mogelijkheid om gebruik te maken van de optie om on line te blijven.

Hoe kan ik met Archonia.com in contact komen met betrekking tot mijn persoonlijke gegevens?

Welke informatie kan ik zelf bekijken? Bij Archonia.com heeft u toegang tot een breed gamma van gegevens over uw account en uw contacten met Archonia.com. U kunt deze informatie dikwijls alleen bekijken. In sommige gevallen kunt u deze informatie bijwerken.
Dit betreft meestal gegevens inzake bijgewerkte informatie over recente bestellingen, persoonlijk identificeerbare informatie (waaronder uw naam, e-mail, paswoord, adressen,...), instellingen inzake betalingswijzen (waaronder kredietkaartinformatie en uw krediettoestand en uw Archonia-punten), instellingen inzake bevestigingse-mails

Welke keuzes heb ik? U kunt er altijd voor kiezen bepaalde informatie niet door te geven en u kunt altijd bepaalde informatie over uzelf toevoegen of bijwerken via de pagina's met uw accountgegevens.
Als u geen e-mail of andere post van ons wenst te ontvangen, kunt u dit aanpassen in uw Voorkeuren klantencommunicatie. Kennisgevingen of statuswisselingen in uw orders kunnen echter niet worden uitgeschakeld, dit wordt beschouwd als primaire informatie en zal bijgevolg altijd worden doorgestuurd naar de gebruikersnaam die u heeft gekozen.
In het helpgedeelte van de taakbalk van de meeste browsers vindt u alle informatie om ervoor te zorgen dat uw browser geen cookies aanvaardt, hoe u ervoor kunt zorgen dat uw browser u meldt dat u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u het cookiessysteem volledig kunt uitschakelen. U zult echter bepaalde functies niet kunnen gebruiken als u geen cookies toelaat.

 Terug naar boven

Cookie Beleid

 

Cookiewetgeving

Archonia.com gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Indien u onze websites verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen en de link "OK, prima!" aanklikt gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt. Raadpleeg ons cookie-beleid voor meer informatie over het gebruik van cookies en de mogelijkheid om de cookies op elk moment te blokkeren.

Cookie beleid

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Archonia.com maakt gebruik van volgende cookies:

 1. Noodzakelijke cookies
  Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en bestellingen te plaatsen. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen op Archonia.com zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

 2. Functionele cookies
  De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taal instelling onthouden.

 3. Performantie cookies
  We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Archonia.com gebruikt daarvoor de services van Google Analytics, Facebook en Twitter.

Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

 Terug naar boven

Welkom!!
 
Google+FacebookTwitter
Blog
YoutubeInstagramPinterest
 
Je winkelmandje
artikelen0
Totale prijs:EUR 0.00
Alle prijzen BTW incl

 Bekijk winkelmandje
 
Je voorbestellingen

Je hebt momenteel nog geen voorbestellingen.

 
Beveiligde verkoop
Betaal je bestellingen bij Archonia.com via PayPal, iDEAL, Giropay, Bankoverschrijving, Bancontact/Mistercash, Visa of Mastercard. Alle transacties zijn 100% veilig dankzij AES 256-bit SSL Security via Thawte en beveiligde afhandeling via onze zeer betrouwbare partner voor alle betalingsverkeer Ogone.
Betrouwbare verzendmethoden
DPD, UPS en De Post
 
 

 
Please wait, loading