Help pagina's » ARCHONIA.COM

ARCHONIA.COM

Hier vindt u alles over Archonia.com en over de manier waarop we werken

Over Archonia

Archonia.com werd gelanceerd op 26 oktober 1998. Dit project, oorspronkelijk opgestart door het Belgisch bedrijf ANDROME NV, een spin-off van de Universiteit Hasselt, groeide uit tot een heuse webshop. De daarop volgende jaren bleef het klantenbestand aan een ijltempo groeien.

In het voorjaar van 2010 werd de webshop ondergebracht in een privaat bedrijf onder de naam Archonia NV. Ook productaanbod op Archonia.com heeft een hele evolutie ondergaan. We zijn begonnen met Anime & Manga en hebben de daaropvolgende jaren aparte shops voor comics (2010), bord- en kaartspellen (2014) en Gaming merchandise (2014). We hopen zo een popcultuurwinkel te zijn die voorziet in de geeky behoeften van otaku, comic geeks, alle types van gamers maar ook van de doorsnee tv- en filmfan.

De kernwaardes van Archonia.com zijn eenvoudig: klanttevredenheid, klanttevredenheid en klanttevredenheid.

We bieden een brede waaier aan betalings- en verzendopties aan evenals de mogelijkheid om abonnementen af te sluiten en voorbestellingen te plaatsen!

Ook op internationaal niveau heeft Archonia een grote stap gezet met een filiaal in Duitsland en in de Verenigde Staten! Kortom, Archonia is een professionele, betrouwbare internetwinkel voor allerhande popcultuurartikelen.

We hopen jou binnenkort te mogen verwelkomen als nieuwe, gewaardeerde klant!

Archonia NV
Wetenschapspark 4, box 3
BE-3590 Diepenbeek
Contact: sales@archonia.com
BTW Nummer: BE0445.638.586


Archonia CRM BVBA
Wetenschapspark 4, box 8
BE-3590 Diepenbeek
Contact: sales@archonia.com
BTW Nummer: BE0846.897.595


Archonia DE GmbH
Königsallee 61
DE-40215 Dusseldorf
Contact: sales@archonia.de
BTW Nummer: DE288593655

Opgelet, op geen van bovenstaande adressen hebben we een fysieke winkel. We verkopen enkel online via onze website!

 Terug naar boven

Jobs

We zijn momenteel niet op zoek naar nieuwe collega’s.
Onze vacatures worden aangekondigd via onze sociale mediakanalen en onze nieuwsberichten. Hou deze dus zeker in het oog voor updates!

 Terug naar boven

Bepalingen en voorwaarden

Welkom bij Archonia.com.

Archonia.com biedt u haar diensten aan op basis van de volgende voorwaarden. Wanneer u Archonia.com bezoekt of bij ons winkelt, aanvaardt u deze voorwaarden. Gelieve deze zorgvuldig te lezen. Als u een vraag heeft met betrekking tot de privacy voorwaarden bij Archonia.com, neem dan contact met ons op voor bijkomende informatie. Wij helpen u graag verder! Onze bedrijfsactiviteiten evolueren constant en dit geldt ook voor onze privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden. Controleer deze dus regelmatig op recente wijzigingen!

Copyright

Alle inhoud van deze website zoals tekst, grafische voorstellingen, logo's, pictogramknoppen en afbeeldingen, zijn eigendom van ARCHONIA NV of hun respectievelijke ontwerpers en zijn beschermd door de internationale wetten op het copyright. Ze mogen op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, verdeeld, voorgesteld, veranderd, opgeslagen voor herhaaldelijk gebruik, opgenomen in andere websites, enz. zonder de schriftelijke toestemming van ARCHONIA NV.

Disclaimer

Deze website wordt door Archonia.com beschikbaar gesteld in haar huidige staat. ARCHONIA NV waarborgt op geen enkele wijze de werking van de website, of de correctheid van de inhoud, de informatie, de artikelen of de materialen die op deze website zijn opgenomen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wet, erkent ARCHONIA NV geen enkele aansprakelijkheid inzake expliciete of impliciete waarborgen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het waarborgen met betrekking tot de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. ARCHONIA NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade ten gevolge van het gebruik van haar website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot directe, gevolg hebbende en indirecte schade.

Privacy

Gelieve ons privacy beleid grondig en aandachtig te lezen aangezien u hier automatisch mee akkoord gaat bij bezoek aan onze website.

Leeftijd

Archonia.com verkoopt geen producten aan kinderen. We bieden producten aan voor verkoop aan volwassenen. Indien u jonger bent dan 18 mag u Archonia.com alleen gebruiken onder de supervisie van een ouder of een voogd.
Wanneer artikels aankoopt op Archonia.com met vermelding van een minimumleeftijd op het artikel zelf of op de website, erkent u impliciet, door het artikel te bestellen, minstens de betreffende leeftijd te hebben. Bijgevolg geeft ARCHONIA NV, voor zover de toepasselijke wetgeving het toelaat, geen waarborg met betrekking tot de verkoopbaarheid en geschiktheid van bepaalde producten voor een bepaalde leeftijd. ARCHONIA NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van het gebruik van deze goederen door kinderen die niet over de minimum leeftijd beschikken voor het gebruik van de goederen, overeenkomstig de leeftijden vermeld op de artikels en/of de artikelpagina.

Uw account

Wanneer u gebruik maakt van deze website draagt u eveneens de verantwoordelijk voor het behoud van de confidentialiteit van uw account en het hieraan gelinkt paswoord en voor de beperkte toegang tot uw computer. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten, uitgevoerd onder uw account en paswoord.

Archonia.com behoudt zich het recht diensten te weigeren, accounts af te sluiten, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren.

Archonia.com behoudt zich eveneens het recht om bestellingen te weigeren, aan te passen, te splitsen en/of samen te voegen. U wordt van elk van deze wijzigingen via e-mail op de hoogte gebracht.

Elektronische communicatie

Wanneer u Archonia.com bezoekt of ons e-mails verstuurt, communiceert u op elektronische wijze met ons. U gaat er automatisch mee akkoord om alle antwoorden op deze communicaties op elektronische wijze van ons te ontvangen. Ook stemt u ermee in dat alle overeenkomsten, berichten, meldingen en andere communicaties, die we u op elektronische wijze kenbaar maken, voldoen aan dezelfde wettelijke vereisten die van toepassing zijn op dergelijke geschreven mededelingen

Productbeschrijvingen

Archonia.com tracht zo accuraat mogelijk te zijn.
Archonia.com kan echter niet garanderen dat productomschrijvingen of andere inhouden van deze website geheel accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of foutenvrij zijn.

Archonia.com behoudt zich het recht (maar niet de plicht) om foutieve artikelinformatie die via onze website aangeleverd wordt aan te passen of fundamenteel te wijzigen na publicatie. Als gevolg hiervan kan alle informatie die betrekking heeft tot de artikels (met inbegrip van de beschrijving, de afbeelding, de prijs, de uitgiftedatum en het gewicht) worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Als een bepaald product, aangeboden door Archonia.com verschillend is van de beschrijving die wordt getoond via de website Archonia.com, en dit op dergelijke wijze dat er sprake kan zijn van een ander product, kunt u ons het product alleen terugsturen. Archonia.com kan, naar keuze, beslissen om het desbetreffende artikel te vervangen of om het geld terug te storten, nadat de goederen ongebruikt werden teruggestuurd in de originele verpakking en nadat is gecontroleerd dat de goederen niet zijn beschadigd.

Prijs

Tenzij anders vermeld, is de weergegeven prijs bij een product op onze website, de totale en reëel verkoopsprijs, zoals vermeld op bij product zelf. Deze prijs, is de voorgesteld prijs van de fabrikant of de leverancier, of geraamd overeenkomstig de industriële productienormen.
Voor geen enkel artikel verkocht door Archonia.com kunnen we de prijs van een artikel bevestigen alvorens u een bestelling plaatst. We crediteren uw kredietkaart pas NADAT uw bestelling in het leveringsproces is geplaatst.
Ondanks onze inspanningen kan de prijs tijdens de levensduur van een artikel binnen onze winkel variëren. Onder deze omstandigheden wordt u de prijs aangerekend die geldig was op het moment van de aankoop van het product ongeacht het feit of de nieuwe prijs hoger of lager is dan de prijs die geldig was op het moment dat u het artikel aankocht. Ondanks onze inspanningen kan de prijs tijdens de levensduur van een artikel binnen onze winkel variëren. Onder deze omstandigheden wordt u de prijs aangerekend die geldig was op het moment van de aankoop van het product ongeacht het feit of de nieuwe prijs hoger of lager is dan de prijs die geldig was op het moment dat u het artikel aankocht.

Andere activiteiten

Onder bepaalde omstandigheden kan Archonia.com links voorzien naar de websites van filialen of andere verbonden bedrijven. Archonia.com controleert, evalueert of garandeert in dergelijke gevallen de aanbiedingen van deze ondernemingen on individuen niet. Ook is ze niet verantwoordelijk, in eender welke zin, voor de inhoud van deze website. Archonia.com draagt in geen geval de verantwoordelijkheid, noch de aansprakelijkheid voor dergelijke acties, producten en andere inhoud van deze of andere derde partijen. Lees hiervoor aandachtig de privacybepalingen en andere gebruiksvoorwaarden van de websites.

Recensies, commentaren, communicaties en andere inhouden

Bezoekers kunnen recensies, commentaren en andere inhouden invoeren en achterlaten. Eveneens geven de mogelijkheid om suggesties, ideeën, commentaren, vragen of andere informatie in te dienen, voor zover deze inhoud niet illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk is evenals geen inbreuk is op de privacy of het intellectuele eigendomsrecht of op eender wekje andere manier schadelijk kan zijn voor derden of aanstootgevend is en ze niet bestaan uit softwarevirussen, politieke propaganda, commerciële boodschappen, kettingbrieven, massa-mailing of om het even welke andere vorm van 'spam' in het algemeen.

Het gebruiken van valse e-mailadressen, uzelf voordoen als een andere persoon of entiteit of ons op eender welke andere wijze misleiden met betrekking tot de oorsprong van de inhoud is niet toegestaan. Archonia.com behoudt zich het recht (maar niet de plicht) om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken. Archonia.com controleert de ingevoerde inhoud regelmatig, maar controleert de bronnen van deze inhoud niet op systematische wijze.

Wanneer u inhoud invoert of materiaal voorlegt kent u Archonia.com, tenzij uitdrukkelijk anders aangeven of overeengekomen, een niet-exclusieve, royalty-vrije, onbeperkte en onherroepelijke gebruiksrecht toe om deze inhoud wereldwijd en in alle media te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er andere producten van af te leiden, te verdelen en weer te geven, toe. U kent Archonia.com eveneens het recht toe, indien gewenst, de naam die u in een dergelijke inhoud aangeeft, te gebruiken. U verklaart en garandeert dat u alle rechten op de inhouden die u invoert bezit of controleert, dat deze inhoud accuraat is, dat het gebruik van de inhoud die u aanlevert conform is met dit beleid en geen schade zal toebrengen aan een persoon of een entiteit en dat u Archonia.com schadeloos zult stellen voor alle eventuele klachten die het gevolg zijn van inhouden die u aanlevert. Archonia.com behoudt zich het recht, maar niet de plicht, deze activiteiten of inhouden te monitoren, te bewerken en te verwijderen indien dit nodig geacht wordt. Archonia.com draagt, in geen elk geval, de verantwoordelijkheid en erkent eveneens in geen elk geval de aansprakelijkheid voor de inhouden die door u, of door een derde partij, worden aangeleverd en ingevoerd.

Onze winkel

Archonia.com is een online winkel en handelt uitsluitend via het Internet. We wensen een optimale dienstverlening te leveren aan onze klanten, met de best mogelijke, beschikbare middelen.
Aangezien Archonia.com geen fysieke winkel is kunt u ons onze shop niet bezoeken. Ons magazijn en administratieve lokalen zijn gevestigd te:

 Terug naar boven

Privacy-bepalingen

We weten dat jullie privacy belangrijk is! Ook wij hechten hier een groot belang aan. Volgende paragraaf beschrijft ons beleid inzake privacy. Als u een vraag heeft met betrekking tot de privacy voorwaarden bij Archonia.com, neem dan contact met ons op voor bijkomende informatie. Wij helpen u graag verder! Tenzij anders vermeld, is onze huidige privacyverklaring van toepassing op alle informatie die we over u en over uw account verzameld hebben. We staan echter achter onze beloftes en zullen nooit, zonder voorafgaande toestemming van de betreffende klanten, ons beleid en privacyverklaring fundamenteel wijzigen.


Welke persoonlijke informatie verzamelt Archonia.com over u?

De informatie die we over onze klanten verzamelen helpt ons uw winkelervaring bij Archonia.com te personaliseren en continu te verbeteren. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende soorten informatie die we verzamelen.

 • Informatie die u ons geeft: we ontvangen en bewaren alle informatie die u via onze website invoert of die u ons op een andere manier bezorgt gedurende een gelimiteerde periode. Dit betreft alle informatie die u ons doorgeeft via uw account, zoals naam, adres, telefoonnummer, geslacht, etc. Ook informatie die u ons geeft door uw favoriete series aan te geven of vragenlijsten in te vullen behoort hiertoe. U kunt er eveneens voor kiezen ons bepaalde informatie niet door te geven. Dit kan echter een nefaste invloed hebben op uw winkelervaring op onze website. We gebruiken deze informatie om beter aan uw specifieke behoeftes te beantwoorden en uw winkelervaring te personaliseren en te verbeteren tijdens elk bezoek.


 • Automatische informatie: we ontvangen en bewaren bepaalde informatie gedurende een gelimiteerde periode telkens u met ons in contact treedt. Hiervoor gebruiken wij, net zoals vele andere websites, cookies. Deze geven ons de mogelijkheid informatie te verzamelen en te bewaren wanneer uw webbrowser zich toegang verschaft tot onze website.


 • E-mail-berichten: om ons te helpen e-mails pertinenter te maken ontvangen we eveneens informatie op het moment dat u een e-mail van ons opent, indien uw computer dit ondersteunt. Dit gebeurt volledig anoniem en helpt ons de content van onze e-mails te verbeteren. Indien u geen e-mail of andere post van ons wenst te ontvangen, kunt u dit aanpassen in uw instellingen voor Voorkeuren klantencommunicatie.


 • Informatie uit andere bronnen: het zou kunnen dat we informatie over u ontvangen van andere bronnen en dat we deze informatie toevoegen aan uw accountinformatie. Dit kan bijvoorbeeld leverinformatie zijn die we ontvangen van onze verzendbedrijven.

Informatie betreffende cookies.

Cookies zijn alfanumerieke gegevens die we op de harde schijf van uw computer wegschrijven via uw webbrowser. Deze geven ons de mogelijkheid uw browser te herkennen en u zo functies te bieden die uw winkelervaring verbeteren. Tot deze functies behoren bijvoorbeeld het gemakkelijke toegang verlenen tot uw account en de opslag van producten/items in uw winkelwagentje tussen verschillende bezoeken aan onze webshop.
In het help-gedeelte van de taakbalk van de meeste browser vindt u alle nodige informatie om ervoor te zorgen dat uw browser geen cookies aanvaardt, hoe u ervoor kunt zorgen dat uw browser u meldt dat u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u het cookiessysteem volledig kunt uitschakelen. Cookies bieden u echter de mogelijkheden om volledig te kunnen genieten van sommige functies van Archonia.com. We raden u deze aan deze ten alle tijden ingeschakeld te laten.

Veiligheid van uw persoonlijke gegevens bij Archonia.com

 • Hoe springt Archonia om met mijn persoonlijke informatie?: Informatie over onze klanten vormt een belangrijk deel van onze bedrijvigheid en wordt in geen geval verkocht, verdeeld of gedeeld met derden!


 • Vertegenwoordigers: we doen beroep op andere bedrijven en individuen voor het uitoefenen van bepaalde functies. Voorbeelden hiervan zijn het leveren van pakketjes, het verzenden van post en e-mails, het verwerken van online betalingen. Deze derde partijen hebben uitsluitend toegang tot de persoonlijke informatie die strikt nodig is om hun opdracht correct uit te voeren. Deze informatie kan echter niet gebruikt worden voor andere doeleinden.


 • Welke voorzorgen neemt Archonia om mijn informatie zo goed mogelijk te beschermen?:
  We doen al het mogelijke om uw informatie te beschermen en te beveiligen in de mate van het mogelijke. Hiervoor maken we gebruik van Secure Sockets Layer-software (SSL), waardoor de informatie die u invoert versleuteld wordt.
  We werken uitsluitend samen met officiële en erkende online betaalproviders die uw betalingen, wanneer u een bestelling plaatst, veilig behandelen en verwerken.
  Het is belangrijk dat u uw computer en uw paswoord beschermt tegen ongeoorloofde toegang. Meld uzelf na elk bezoek aan een gedeelde computer af en ga oordeelkundig om met de mogelijkheid om gebruik te maken van de optie om ingelogd te blijven.

Hoe kan ik met Archonia.com in contact komen met betrekking tot mijn persoonlijke gegevens?

 • Tot welke informatie heb ik toegang?: Archonia.com stelt u in staat toegang te verkrijgen tot al uw persoonlijke gegevens via uw account evenals uw interacties met Archonia.com. U kunt deze informatie ten alle tijden bekijken evenals bijwerken.
  Dit betreft meestal gegevens zoals up-to-date informatie over recente bestellingen, persoonlijk identificeerbare informatie (waaronder uw naam, e-mail, paswoord, adressen,...), instellingen inzake betalingsvoorkeuren en winkelkrediet evenals beschikbare Archonia Punten maar ook instellingen inzake e-mailnotificaties, etc.

 • Welke keuzes heb ik?: U kunt er altijd voor kiezen om bepaalde informatie niet vrij te geven, toe te voegen of bij te werken via uw persoonlijke accountgegevenspagina. Indien u liever geen e-mails of andere berichten van ons ontvangt kunt u deze instellingen eveneens aanpassen in uw Voorkeuren klantencommunicatie.
  Kennisgevingen of statuswisselingen in uw orders kunnen echter niet worden uitgeschakeld. Deze worden beschouwd als primaire informatie en zullen bijgevolg altijd worden doorgestuurd naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven.

The right to be forgotten

Archonia.com geeft u de mogelijkheid uw account volledig te sluiten. Dit zal mogelijk zijn na het verstrijken van de wettelijk bepaalde retourtermijn, van kracht volgens het Europees consumentenrecht, van 14 dagen na de ontvangst van uw laatste bestelling. Deze periode zal uitgebreid worden naar 30 dagen indien u ons een probleem meldt binnen de wettelijk bepaalde termijn van 14 dagen na het in ontvangst nemen van uw laatste bestelling. Hou er echter rekening mee dat het sluiten van uw account definitief is. Voor toekomstige aankopen zult u verzocht worden een nieuwe account aan te maken.

 Terug naar boven

Cookie Beleid

 

Cookiewetgeving

Archonia.com gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Indien u onze websites verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen en de link "OK, prima!" aanklikt gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt. Raadpleeg ons cookie-beleid voor meer informatie over het gebruik van cookies en de mogelijkheid om de cookies op elk moment te blokkeren.

Cookie beleid

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Archonia.com maakt gebruik van volgende cookies:

 1. Noodzakelijke cookies
  Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en bestellingen te plaatsen. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen op Archonia.com zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

 2. Functionele cookies
  De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taal instelling onthouden.

 3. Performantie cookies
  We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Archonia.com gebruikt daarvoor de services van Google Analytics, Facebook en Twitter.

Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

 Terug naar boven

Welkom!!
 
Je winkelmandje
artikelen0
Totale prijs:EUR 0.00
Alle prijzen BTW incl

 Bekijk winkelmandje
 
Je voorbestellingen

Je hebt momenteel nog geen voorbestellingen.

 
Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
Blog
 
Beveiligde verkoop
Betaal je bestellingen bij Archonia.com via PayPal, iDEAL, Giropay, Bankoverschrijving, Bancontact/Mistercash, Visa of Mastercard. Alle transacties zijn 100% veilig dankzij AES 256-bit SSL Security via Thawte en beveiligde afhandeling via onze zeer betrouwbare partner voor alle betalingsverkeer Ogone.
Betrouwbare verzendmethoden
DPD, UPS en De Post
 
 

 
Please wait, loading